Ana Sayfa

Enstitünün amacı nöroloji, nöroşirurji ve psikiyatri bilim alanlarında başarılı bilim insanı ve akademisyen yetiştirmek için gerekli ileri düzeyde eğitim ve araştırma olanağı sağlamaktır. Temel bilimlerde, tıp fakültesini bitirdikten sonra doktora yaparak akademisyen olunmaktadır. Klinik dallarda ise uzmanlık doktora eşdeğeri kabul edilmekte, uzman olunduktan sonra doktora eğitiminden geçmeden doçentliğe başvurulabilmektedir. Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü; Nöroloji, Nöroşirurji, Psikiyatri, Pediatrik Nöroloji uzmanı olanlar ile diğer ilgili tıp dallarında uzmanlığı olanlara nörolojik bilimler alanında doktora yapma olanağı sağlamaktadır. Ayrıca; beyin damar hastalıkları, davranış nörolojisi, epilepsi, epilepsi cerrahisi, elektromiyografi, klinik elektroensefalografi, nöroimmünoloji nörooftalmoloji, pediatrik nöroşirurji, spinal cerrahi, hareket bozuklukları tanı ve tedavide hızla gelişen yeni tetkiklerin kullanılmasını ve disiplinler arası yaklaşım gerektiren dallarda tezsiz yüksek lisans eğitimi verilmektedir. Yurtdışında "fellowship"lik adı altında sürdürülmekte olan bu programlar, Enstitümüzde klinik uzmanlık eğitiminin üzerine verilmekte ve yukarıda belirtilen alanlarda bilgi ve beceri geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Diğer taraftan Üniversitemiz bünyesinde uygulanmaya başlanan tıp-bilim doktoru bütünleşik programı çerçevesinde Enstitümüz, tıp fakültesi öğrencilerine Temel Nörolojik Bilimler (Neuroscience) doktora eğitimi vermektedir.

Ek olarak çeşitli alanlarda Enstitü Yönetim Kurulu'nun kararı ile belirli bir ders grubunun yoğun kurs şeklinde verildiği sertifika programları mevcuttur.

ENSTİTÜMÜZDEN HASTA MUYANE RANDEVUSU VERİLMEMEKTEDİR.
Hastanelerimiz bölümlerinden randevu alma işlemleri için http://www.hastane.hacettepe.edu.tr
adresini ziyaret edebilirsiniz.
Duyurular

3. Dereceli Öğretim Görevlisi Giriş Sınav Sonuç İlanı

Öğretim Görevlisi Kadro İlanı Ön Değerlendirme Sonuç İlanı

2019-2020 GÜZ DÖNEMİ AÇILAN DERSLER

Tez Veri Giriş Rehberi

XVII. Ensititü Günleri Konferansları Tanıtım Broşürü

2018-2019 Eğitim Yılı Bahar Dönemi Nörobilim Seminer Programı

2018-2019 BAHAR DÖNEMİ AÇILAN DERSLER

NÖROBİLİM VE NÖROTEKNOLOJİ DOKTORA PROGRAMI

NÖROLOJİK BİLİMLER VE PSİKİYTARİ ENSTİTÜTÜ TANITIM KATOLOĞU

Enstitümüzün yeni hizmet binası 5 Haziran 2013 tarihinde açılmıştır. Resimler için tıklayınız.

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Sınav Yönetmeliği

Enstitümüzde gerçekleştirilen ve SCIENCE'da yayınlanan araştırmamıza ulaşmak için tıklayınız:
Abstract: http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/339/6123/1092?ijkey=bM0xGD/OYpv6Y&keytype=ref&siteid=sci

Reprint: http://www.sciencemag.org/cgi/rapidpdf/339/6123/1092?ijkey=bM0xGD/OYpv6Y&keytype=ref&siteid=sci

Full Text: http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/339/6123/1092?ijkey=bM0xGD/OYpv6Y&keytype=ref&siteid=sci

9 Kasım 2012 tarihinde Enstitümüz 30. Yıl etkinlikleri kapsamında Londra Koleji Üniversitesinden Prof. Dr. Samir Zeki tarafından verilen "Güzelliğin Nörobiyolojisi" videosu için http://tv.hacettepe.edu.tr/?packet=_NorolojikBilimler-M-09112012t&ssx=0 tıklayınız.

Lisansüstü Akademik Danışmanlık El Kitabı

30. Yıl Etkinlikleri Fotoğraf Arşivi

30.yıl Etkinlikleri

Duyuru Arşivi için tıklayınız
Hacettepe Üniversitesi Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü
Sıhhiye Ankara
norobil@hacettepe.edu.tr
Sayfa Sorumlusu: Nursel İlikli
Son Güncelleme Tarihi: Ocak 2020
Sayfamızı 06.07.2005 tarihinden itibaren [ziyaretci sayisi] kişi ziyaret etmiştir.
Sorumluluk Sınırı