Duyurular

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ NÖROLOJİK BİLİMLER VE PSİKİYATRİ ENSTİTÜSÜ,
GİRİŞ SINAVI VE DEĞERLENDİRME SONUÇ FORMU

FORM-2
A D A Y I N D E Ğ E R L E N D İ R M E
Sıra No  Adı ve Soyadı Başvurduğu Anabilim Dalı ALES Belgesi Lisans Mezuniyet Belgesi Yabancı Dil Belgesi Giriş Sınavı         (yazılı sınav)  Başarı Notu (%30+%30+%10+%30=)
ALES Notu % 30'u Lisans Notu % 30'u Yabancı Dil Notu % 10'u Giriş Sınavı Notu % 30'u
1 DEMET FUNDA BAŞ NÖROLOJİK VE BİLİMLER     83 24.90 79 23.70 94 9.4 99,00 29,7 87.70

 

 

Prof. Dr. Yasemin Özdemir
Enstitü Müdürü Yardımcısı

Hacettepe Üniversitesi Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü
Sıhhiye Ankara
norobil@hacettepe.edu.tr
Sayfa Sorumlusu: Nursel İlikli
Son Güncelleme Tarihi: Ocak 2020
Sayfamızı 06.07.2005 tarihinden itibaren [ziyaretci sayisi] kişi ziyaret etmiştir.
Sorumluluk Sınırı