Kafa Kaidesi Çalışma Grubu

Prof. Dr. Osman Ekin Özcan, Prof. Dr. M. İbrahim Ziyal

Kafa Kaidesi Çalışma Ggrubu Hacettepe Üniversitesi Nöroşirurji Anabilim Dalı bünyesinde, Kulak-Burun-Boğaz, Plastik Cerrahi ve Onkoloji Anabilim Dalları ile işbirliği içinde klinik hizmet ve çalışmalarını sürdürmektedir. Grup, Anatomi Anabilim Dalı ile birlikte ve Enstitümüzün desteği ile kadavra laboratuvar çalışmaları ve araştırma projeleri planlamayı ve yakın dönemde anatomi diseksiyon kursları organize etmeyi amaçlamaktadır.Yurt dışındaki meslektaşlarımız ile işbirliği içinde çalışmak ve ortak konferans ve kurslar düzenlemek grubun diğer bir hedefidir.

Hacettepe Üniversitesi Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü
Sıhhiye Ankara
norobil@hacettepe.edu.tr
Sayfa Sorumlusu: Nursel İlikli
Son Güncelleme Tarihi: Ocak 2020
Sayfamızı 06.07.2005 tarihinden itibaren [ziyaretci sayisi] kişi ziyaret etmiştir.
Sorumluluk Sınırı