Temel Nörolojik Bilimler (Neuroscience) Doktora Programı

Başkanı: Prof. Dr. Bülent Elibol

Program Yürütücüsü:

Prof. Dr. Turgay Dalkara

İletişim:

Telefon Dahili: 21 30 -25 85
Harici   :  (+312) 305 18 07
Telefax :  (+312) 311 39 73
e-mail   :  tdalkara@hacettepe.edu.tr

 

Programda Görev Alan Öğretim Üyeleri:
(Soyadına göre alfabetik sıralanmıştır)

Prof. Dr. Elif Barışkın
Prof. Dr. Turgay Dalkara
Prof. Dr. Neşe Dericioğlu
Prof. Dr. Bülent Elibol
Prof. Dr. Aygün Ertuğrul
Dr. Öğrt. Üyesi Şefik Evren Erdener
Doç. Dr. Emine Eren Koçak
Doç. Dr. Hülya Karataş Kurşun
Prof. Dr. Melike Mut
Prof. Dr. Müge Yemişçi Özkan
Prof. Dr. Berna Uluğ

Programa Kabul Önkoşulu:

Tıp fakültesi tıp-bilim doktoru bütünleşik programı öğrencileri ve Tababet Uzmanlık Tüzüğü'ne göre Nöroloji, Nöroşirurji, Psikiyatri, Pediatrik Nöroloji uzmanı unvanını almış olanlar ile diğer Temel ve Klinik Tıp dallarında uzmanlığı, master derecesi  veya doktorası olanlar, Fen Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi  Biyoloji yüksek lisans ve Moleküler Biyoloji ve Genetik yüksek lisans mezunları kabul edilir. 

 

PROGRAM BİLGİ PAKETİ

DERS KATOLOĞU

 

Hacettepe Üniversitesi Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü
Sıhhiye Ankara
norobil@hacettepe.edu.tr
Son Güncelleme Tarihi: Ağustos 2020
Sayfamızı 06.07.2005 tarihinden itibaren [ziyaretci sayisi] kişi ziyaret etmiştir.
Sorumluluk Sınırı